Categorias

Information

Fabricantes

Proveedores

Política de privacidade

Prorección de datos:

En cumplimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Caracter Persoal (LOPD) e da lei 34/2002 da Sociedade da Información (LSSICE) informámoslle que:

A web www.caravelnarede.com é propiedade de Perfecto Ramos Rodríguez NIF 35765115T con domicilio en Salamanca nº12 36211VIGO.

O tratamento dos datos que o usuario facilite a caravelnarede.com para a realización dun pedido non se utilizarán con fins diferentes de aqueles para os que foron facilitados. Serán usados para a información comercial e a xestión dos pedidos dos nosos clientes. caravelnarede comprométese a tratar ditos datos de xeito confidencial e de conformidade co contido do Texto Legal antes citado. Calqueira outro uso dos datos, diferente dos citados, requerirá previo e expreso consentimento do usuario.

Dereito de acceso, rectificación e cancelación de datos:

Os usuarios poderán solicitar a recticación, cancelación, modificación ou oposición de datos persoais. Poderá solicitalo mediante comunicación por correo electrónico á dirección de email: caravel@caravelnarede.com