Categorias

Information

Fabricantes

Especiais

Proveedores

Condicións de venda:

Prezos e productos

Os prezos que figuran pa páxina de www.caravelnarede.com están expresados en euros e inclúen o 21 % de IVE.  Os retratos expostos tratan de ser o mais fiel reflexo do producto ofertado, en todo caso antes de elexir procure ler a descrición detallada do artigo.

Os productos entréganse tal e como se reciben do fabricante coas instruccións e características por este expresadas. wwwcaravelnarede.com non se responsabiliza dos danos producidos polo mal uso dos productos ou por causas aplicables ó fabricante.

Cambios e devolucións:

É o noso desexo que os nosos clientes estean totalmente satisfeitos para que o sigan sendo por moito tempo, por iso ten a posibilidade de cambiar os productos ou devolvelos.

Se o producto chega defectuoso ou en mal estado contacte con nós. Deberá devolvelo tal como o recibiu e seralle reposto sen custo algún, e de non haber existencias do mesmo devolveráselle o importe por Vde. pagado.

Unha vez que Vde recibe un producto ten un  prazo de 15 días para poder devolvelo. O producto seralle aboado sempre que se reciba sen sinais de ser manipulado, desempaquetado do seu emboltorio orixinal nin usado. Os gastos de deovulción serán pola súa conta.